Yazarlar

DENİZ ASLAN

Deniz Aslan, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Planlama Programı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak Yüksek Mimar-Peyzaj Mimarı unvanı aldı. 1999 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Doktora Programı’nı tamamladı. 1994 yılında Sevim Aslan ile birlikte peyzaj mimarlığı ve belgeleme üzerine yoğunlaşan DS Mimarlık’ı kurdu. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1992-2002 yılları arasında, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi; 2002-08 yılları arasında Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim görevlisi; 2008-18 yılları arasında ise aynı fakültenin Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası birçok projeye katıldı, birçok yarışmada ödül kazandı, tasarımları ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlandı.

O. SERKAN ANGI 

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde birincilik derecesiyle tamamladı. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2007 yılında Yüksek Mühendis, 2016 yılında ise Doktor unvanını aldı. 2004 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olup, doğal taşların jeolojik ve malzeme özellikleri ile tarihi ve modern mimari yapılarda kullanımları üzerine araştırma, makale, bildiri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

CANAN BAŞ

1992 yılında Balıkesir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından iki yıl bir mimarlık ofisinde çalıştı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans programından mezun oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri programında doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

GENCO BERKİN

Genco Berkin, 1971 yılında Niğde’de doğdu. 1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Brighton ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi alan Berkin, 1995 yılında, mezun olduğu okulda araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Mimarlık Tarihi alanında hazırladığı “Mimari Ütopyalar” tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzemesi Kürsüsü’nde hazırladığı “Mimarlıkta Ekolojik Cam” konulu tezi ile Doktor (Ph.D.) unvanını, 2015 yılında Doçent unvanını aldı. 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne Profesör kadrosunda Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde mimarlık ve iç mimarlık dersleri veren Genco Berkin, “proje-tasarım derslerinin iyileştirilmesi” konusunda düşünceler üretmektedir. Özellikle mobilya tasarımlarında ergonomi ile teknolojiyi birleştirmeyi göz önünde bulunduran Berkin, bu konuda da birçok yayın hazırlamıştır.

DEMET ARSLAN DİNÇAY

Doç. Dr. Demet Arslan Dinçay, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi’dir. Gerçek ve kurmaca mekânda anlam, ışık ve renk, erişilebilirlik üzerine çalışmaları bulunan Dinçay, mimarlık eğitimi ve sektörel deneyiminin ardından Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programından Yüksek Lisans ve İTÜ Mimarlık Tarihi programından Doktora derecesini almıştır. İçmekânda erişilebilirlik konulu AB Erasmus+ projesi, yürütücülüğünde 2020 yılında tamamlanmıştır. 2018-19 yılları arasında ABD Auburn University’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

EVREN İYİGÖNÜL

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Özel sektörde çeşitli firmalarda pazarlama üzerine çalıştı. New York Üniversitesi SPS’de pazarlama eğitimi aldı. 2014 yılında Stoneline’da çalışmaya başladı. Doğal taş ile ilgili çeşitli eğitim programları ve seminerlere katılarak bu alandaki teknik bilgisini geliştirdi. Stoneline’da Şantiye Kalite Kontrol Sorumlusu olarak görev aldı. Halen, Satın Alma Uzmanı olarak çalışmaktadır.

HERMANN GRASER JUN

1977’de doğdu. Taş işçiliği ve taş oymacılığı konularında usta, teknisyen ve restoratördür. 2005 yılından beri DNV/Deutscher Naturwerstein- Verband’ın (Alman Doğal Taş Birliği) Yönetim Kurulu ve Teknik Komisyon üyesidir. 2009 yılından beri aile şirketleri olan Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH’yi kardeşi ile birlikte yönetmektedir. 2020 yılından beri Euroroc’un (European & International Federation of Natural Stone Industries) ve Alman Doğal Taş Birliği’nin (DNV) başkanıdır.

KONSTANTIN KRÜGER

1988’de doğdu. Mimarlık eğitimini Nürnberg ve Dessau’da tamamladı. 2011 yılından itibaren farklı mimarlık bürolarında ağırlıklı olarak endüstri ve ticari yapılar ayrıca müze ve vakıflar ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2019 yılından beri Meuser Architekten ofisiyle gayrimenkul geliştirme odaklı çalışmalar yürütmektedir. Doğal Taş Cepheler kitabının yazarıdır.

PHILIPP MEUSER

1969’da doğdu. Berlinli mimar ve yayıncı. Ukrayna, Harkov’daki Beketow Üniversitesi’nde (2018’den beri) ve ABD, Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nde (2022) profesörlük yapmaktadır. Alman Dış İşleri Bakanlığı için planlama ve yapı projeleri hazırlamakta ve eski Sovyetler Birliği ile Sahra Altı Afrika’ya yönelik mimari araştırmalar yapmaktadır.

TOBIAS NÖFER

1967’de doğdu. Berlin’deki 25 kişilik ofisiyle serbest mimar olarak çalışmaktadır. Uluslararası alanda şehir planlama ve yapı projeleri gerçekleştirmektedir. Architektonische Details, Handbuch und Planungshilfe (DOM publishers, 2016) adlı mimari detaylar kitabının yazarı ve 2019 yılından beri de Berlin-Brandenburg Mimarlar ve Mühendisler Birliği Başkanı’dır.

SEDEN ACUN ÖZGÜNLER

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Anabilim Dalı, Yapı Malzemesi Birimi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans ve 2007 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 2013 yılında Doçent unvanı aldı ve 2021 yılından beri aynı kürsüde Prof. Dr. unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Mimarlıkta malzeme ve teknolojileri alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Halen, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans “Program Koordinatörü”, Yapı Malzemesi “Laboratuvar Sorumlusu” olarak görev yapmaktadır. Mimarlıkta malzeme ve teknolojileri ile malzeme koruma alanlarında çok sayıda bilimsel yayın ile ar-ge projeleri bulunmakta ve yine bu alanlarda resmi ve özel kurumlara “Malzeme Uzmanı” olarak danışmanlık yapmaktadır.

A. NİL TÜRKERİ

A. Nil Türkeri, lisans eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Mimarlık Anabilim Dalı Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi ve Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamıştır. 1991 yılından bu yana İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Halen İTÜ FBE Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kurucusu ve Program Koordinatörüdür. Yapı elemanı (çatı sistemi, cephe sistemi, döşeme sistemi, doğrama sistemi, merdiven sistemi ve iç duvar sistemi) yapısal tasarımı, performansı, dayanıklılık ve hasar tespiti ile cephe ve çatı sistemleri su geçirimsizlik ve ısıl performans için açık alan ve laboratuvar ölçümleri konularında uluslararası-ulusal kurumların çatısı altında araştırma yapmakta, lisans ile lisansüstü eğitimde zorunlu-seçme dersler ile uluslararası-ulusal kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. American Society for Testing and Materials Teknik Komite, International Council for Building Çalışma Kurulu ve Yapı Fiziği Derneği üyesidir. Journal of Facade Design and Engineering isimli uluslararası derginin bölge editörüdür.

NURAY SAATÇİOĞLU UYGUR

1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü, 1994’de aynı okulda Bina Bilgisi Kürsüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. Öğrenciliği sırasında ve sonrasında çeşitli tasarım ve mimari yarışmalarında ödülleri vardır. 30 yıllık mimarlık pratiği içinde çeşitli ölçeklerde tasarım, uygulama, proje yöneticiliği yaptı. 2021 yılından beri çok sevdiği taş malzeme ile çalışan Uygur, halen Stoneline firmasında fire taşlardan terrazzo yapıyor.