1997 yılından bu yana yurtiçi ve yurt dışından tedarik ettiği doğal taşlar ile bir çok önemli projeye imza atmış olan Stoneline firması, kendi bünyesindeki mekanda  Stoneline Project’i açıyor. Kemerburgaz/Cendere’de genç üretimi desteklemek amacıyla kurulan bu mekan bir proje alanı olarak düşünebileceğimiz gibi farklı kuşaktan  sanatçıların sergilerine de ev sahipliği yapacak. Stoneline Project’de bir yandan usta isimlerin sergilerini göreceğiz diğer yandan da genç sanatçıların ilk sergileriyle tanışacağız. Yeni üretimlere destek veren ve yeni sanatçıları görünür kılmayı hedefleyen  Stoneline Project açılış sergisini ise Rüçhan Şahinoğlu ile yapıyor.

İzel Topaloğlu

İzel Topaloğlu

Döngüsel bir sürrecin parçası olan bu kesitte, bilmediğim bir mekandan içinde bulunduğum mekana doğru gelen taşın bir evresini zamansızlaştırarak, bilinmezlik durumunun hakimiyetine vurgu yapmaktayım...

Özlem Köse

Çalışmalarımı kadınların mahrum kaldığı haklar ve itildikleri yaşamlar üzerine yapıyorum...

Volkan Parlak

Modern Cumhuriyet döneminin mimari hafıza mekanlarından biri olan ve 1. Dereceden korunması gereken kültür varlığı olan Atatürk Kültür Merkezi’nin...

Arek İpek

Kültür, inançlarımız, mitler, tabular, mistik evrenler, şamanizm, ritueller, tiyatral sahneler, dinsel algılar...

Rabia Çelik

Kendi varoluş serüveninde; kendi uzlet alanlarını kavanozlarda bulan ve onlara hayallerini kuran kadını;zamansal perspektiften uzak sadece hayallerini kurduğu mekanda gözlüyorum...

Neziha Güler

Modern zamanlarla ve küreselleşme ile birlikte tepe noktasına ulaşmış olan gözetim, gerek devlet, gerek şirketler tarafından bu faaliyetin nesnesi durumuna getirildiğimiz açıktır...

Kübra Ayyıldız

2017’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu...

Muhammed İsmail Akay

2017’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu...

Eren Bayrak

Görsel medyadan seçilmiş ticari amaçla oluşturulmuş bir aile imgesini, ışık ve renk değerleriyle oynayarak deforme...

GÜNEŞ OKTAY

Kendimden yola çıkarak oluşan bu işler; kimi zaman maskeleyerek örtülen, kimi zamansa içeride biriken...

SERDAR ACAR

İşlerinde, günümüz insanının yalnızlığını ve bunun gerçek nedeninin sorgulamasi sürecini yansıtıyor.

RÜÇHAN ŞAHİNOĞLU

1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlk kişisel sergisini 1995 yılında açtı, yurtiçinde ve yurtdışında çok...

TUĞBA ÇINAR

Bir nesneye ya da bir duruma karşı duyulan korkunun sürekli bir endişeye yol açması hali olarak tanımlanan...