İzel Topaloğlu

İzel Topaloğlu                   

1995, İstanbul

 

 

2017’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (Diploma Projesi İkincisi)

‘’ Döngüsel bir sürecin parçası olan bu kesitte, bilmediğim bir mekândan içinde bulunduğum mekâna doğru gelen taşın bir evresini zamansızlaştırarak, bilinmezlik durumunun hakimiyetine vurgu yapmaktayım. Amacım, bir yanılsama sağlamak; çünkü mekân aslında kapalı bir kutuya benziyor, yeni ve temiz bir alana geçiş imkânsız. Bu noktada içinde bulunduğumuz durumlara da gönderme yapıyor. Arayışlar, kararsızlıklar ve çözümsüz bir takım can sıkıcı, içinden çıkamadığımız durumları yansıtıyor.’’

Katıldığı Karma Sergiler

2016 – Ben-im’, Galateaart Galeri, İstanbul

2017 – Teknopark İstanbul Karma Sergisi

2017 – 7.Uluslararasi Öğrenci Trienali “Geçicilik, Farklar ve Ötesi”

2017 – Pg Art Gallery “Critical Thinking” Karma   Sergisi

2017 – Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü

İzel Topaloğlu

100×90, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 2016