48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir.

Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede yoğun bir motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilmesinin önemi vurgulanarak 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır.


Amaç, günümüz toplumunun yaşamsal sorunlarına çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiğini uygulamak ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

Bu fikirle yola çıkılan 48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması, Stoneline’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yarışma sonucuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.mimarlikvakfi.org.tr/haberler/48-saat-ogrenci-fikir-yarismasi-juri-raporu-aciklandi