2020 – Bakılan Görülen Kadar / Karma Sergi

Stoneline Art Gallery iki genç sanatçıyı “Bakılan Görülen Kadar” adlı karma sergi ile sanatseverlerle buluşturuyor.

İki genç sanatçı Sırma Şiir Okan ve Hatice Akyüz’ün eserlerinden oluşan “Bakılan Görülen Kadar” adlı karma sergi Stoneline Art Gallery’de 5 Kasım 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kollektif yaşam, şehirleşme, göç gibi kavramlar üzerine çalışan iki genç sanatçı Sırma Şiir Okan ve Hatice Akyüz’ün eserlerinden oluşan “Bakılan Görülen Kadar” adlı karma sergi Stoneline Art Gallery‘de 5 Kasım 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergide fotoğraf, resim, baskı gibi farklı tekniklerle çalışan Hatice Akyüz ve Sırma Şiir Okan, toplumsal yaşamın bireysel ve kollektif yapısına ilişkin farklı bakış açıları getiriyorlar.

Hatice Akyüz’ün eserlerinde, şehir içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş, gerisinde yaşanmışlıkların izleri ve bir zamanlar içlerinde barındırdıkları sakinlerinin yokluğu dışında pek bir şey kalmamış mekânlar; mekân, zaman, enerji ve bellekle harmanlanmış bir düzlemde karşımıza çıkıyorlar. Sergi kapsamında yer alan fotoğraf ve gravür baskılarında; mahrem yer olan “ev” siyasal düzen içerisinde yıkılarak, “ötekilere” de açık hale gelerek kamusal alana dahil oluyor.

Sırma Şiir Okan’ın eserlerinde, izleyicinin mekânsallığı ile tuvalin veya kâğıdın mekânsallığı arasında ilişki kurularak, makro-mikro zıtlık ele alınıyor. Özgün mekânlarından koparılıp yapay bir düzlem üzerine yapıştırılmış, sanatçının aidiyetlerinden yoksun bırakılan böceklerini, kollektif ve de bireysel yaşamını görüyoruz. Sanatçı aidiyet, göç gibi kavramlar üzerinden yeni bir okuma için alan açıyor.